Sustainable Energy
 

INVESTMENT 2020

UAB „Ignetas“ įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Ignetas“. Projekto metu ketinama įdiegti įrangą technologinėms ekoinovacijoms, susijusioms su plastiko liejimo produktais, kuriuos gaminant būtų taupomi gamtos ištekliai ir žaliavos Įgyvendinus projektą, įmonė užtikrins 100 proc. beatliekinę plastiko gaminių gamybą. Tai prisidės prie visuomenės apsaugos užtikrinimo ir tvaraus plastiko žaliavų panaudojimo. Tuo pačiu tai leis įmonei pasiekti didesnį našumą, gamybos efektyvumą ir tuo pačiu padidins produkto konkurencingumą tiek kainos, tiek kokybės prasme.


Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 225 tūkst. Eur.

INVESTMENT 2018

UAB „Ignetas“ įgyvendina projektą „Investicijos 120 kw saulės elektrinei statyti“. Siekiant sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, efektyviai panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius, ketinama ant pastatų šlaitinių stogų įrengti 120 kW pajėgumo saulės elektrinę. Saulės elektrine pagamintas elektros energijos kiekis sieks 286600 kWh per metus.


Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 77 tūkst. Eur.

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by Ignetas